ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل علیرضا
علیرضا
29 ساله از تهران
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل سهیلا
سهیلا
34 ساله از شیراز
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
27 ساله از بابل
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
47 ساله از ارومیه
تصویر پروفایل مرجان
مرجان
45 ساله از اهواز
تصویر پروفایل اشکان
اشکان
50 ساله از بابلسر
تصویر پروفایل شهاب
شهاب
43 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهیار
مهیار
26 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل عليرضا
عليرضا
38 ساله از تهران
تصویر پروفایل آتنا
آتنا
29 ساله از کرج
تصویر پروفایل فریده
فریده
33 ساله از تهران

آیا توران81 سایت همسریابی است؟

توران81 سایت همسریابی ابتهاج ویژه ای را تجربه می کند آن چه نمد، شاید برای اذهان نپخته موهم این نکته باشد که: نگارنده به گونه ای سخت ناشیانه و واقع گریزانه.

آیا توران81 سایت همسریابی است؟ - توران81 همسریابی


توران81 سایت همسریابی

توران81 سایت همسریابی ابتهاج ویژه ای را تجربه می کند

آن چه نمد، شاید برای اذهان نپخته موهم این نکته باشد که: نگارنده به گونه ای سخت ناشیانه و واقع گریزانه، با پی توران81 سایت همسریابی تعیین کننده و تاثیرات شگرف سایت همسریابی دوهمدل پردازی های متنوع نا آشنا بوده و با نثار برکت بار آن ها بیگانه می باشد!

در حالی که سخن بر محور انتخاب احسن هدیه می چرخد ؛ به عقیدۀ این بینوا، درست به همان گونه که هر کسی از پرداختن به امر هدیه چه در شکل بخشیدن و چه در سیمای گرفتن توران81 سایت همسریابی ابتهاج ویژه ای را تجربه می کند و هر یک از همسران وفا در انتظار پرداختن به امر سایت همسریابی دوهمدل می باشد، گاهی این هدیه در خور گوهر وجودی طرف بوده، بر رشد، عزت، جلال، زیبایی، طهارت، غنا، نژادگی و آرامش هستی مند او می افزاید! در رسانیدن طرف به منزلت شایسته وجودی او کمک می کند؛ و در تشخص و تحکیم فردیت او یاریش می دارد! و گاهی مادون گوهر وجودی او بوده و از همه موارد یاد شده محرومش می دارد.

مثلاً یکی به همسرش چیزی از جن جواهر، خانه، ماشین، باغ، وسایل تجملاتی که اگر در جهت رشد و عزت و... مصرف شوند، خوب اند و قابل تقدیر می بخشد، و چه کاری نیکو؟! اما اگر زندگانی او را پر و رنگین ساخت، این خطر وجود دارد که: برون با پرداختن به این موارد فقط وی ناشیانه و ناخود نگاهانه همسر را مشغول برون و آن چه برونی است، معتاد برون و رنگینی های برونی و اسیر برون و جلوه های فنا پذیرش ساخته، سلطه برون و برونی ها را بر وی مسجل بدارد! او را از اقلیم نورانی درون او تارانیده، و الفت او را با جلوه های هوش ربای عالم دل به شرار غفلت و کند! از دوهمدل سایت همسریابی « را » او « ظاهربینی بسپارد و در نهایت از این طریق ولی دیگری که هدیه ای درخور دارد، دل دوهمدل سایت همسریابی را، یگانگی عاطفی، اتحاد وجودی و هر آن چه که متعل به این هاست به وی بخشیده و با این کار عملاً به وحدت نگرش، وحدت نرمان، و حدت اراده و نهنگ، وحدت جهت و غایت و... تبسم بخشیده و به گونه ای انکار ناپذیر، اعتماد، نرامش و مهری بی بدیل را در جان همسر بیدار و پویا و شکوفا می سازد.

باید بپذیریم که بهترین سایت همسریابی توران81 جدید آن است

این، همسر را از برون نژاد و بی نیاز ساخته، با محبت بالاخره از مکاشفه یگانگی، و پویا می سازد. به هر حال، اگر بپذیریم که هدف از بخشیدن سایت همسریابی توران81 جدید از یک سو: جسمیت بخشیدن به مهرورزی و تقدیر و تکریم این عمل بوده و از دیگر سو: رشد و غنا و نرامش و نژادی و... بخشیدن به طرف مقابل می باشد، باید بپذیریم که بهترین سایت همسریابی توران81 جدید آن است که او را از هرچه مادون ارزش گوهر وجودی اوست نژاد کرده و با هرچه بر شدت، صفا و نورانیت گوهر وجودی او می افزاید مبهز دارد!

این سایت همسریابی دوهمدل، همان غش پویا و فعال و یکرنگی و یگانگی همه جانبه و درون ذاتی ست که از طری هدیه کردنش، و به تب دو همدم سایت همسریابی اراده، خودی دهش گر انفصال وجودی همسران عیناً و عملاً رنگ باخته و برای و نرمانی جز رسیدن به یگانگی در همسر و با همسر باقی نمی گذارد؛ و این، والاترین هدیه ای می تواند بود که انسان کامل برای همسرش تدارک دیده می تواند!

باید یاد نوری نمود که: آن گاه که همسری شایسته، خردمند، دل سوز، ارزش مدار و نزاده و خواهان اوج مراتب یکتایی و یگانگی، با در نظر گرفتن اهدافی والا و در جهت تبلور گوهر به ناپیدای همسر، چیزی مادی و یا امری اعتباری را از همسر دریغ داشته و او را از پرداختن و مشغول شدن و درگیر شدنِِ با توران81 سایت همسریابی باز می دارد، اگرچه ظاهر امر نوعی بی مهری را بر توهم افراد نپخته دوهمدل سایت همسریابی هدیه ای ست از نوعی دیگر! چرا که همسری با دور کرد مسئولیتی می دارد، اما در واقع این توران81 سایت همسریابی مایه های از بزرگی هرگز حاضر نمی شود تا حقارت و اسارت وجودی همسر را در برابر دو همدم سایت همسریابی زمینه های ناچیز تحمل نماید؛ در شرایطی از اینده است، در واقع این همسران فرهیخته، با رهانیدن و دور ساختن همسر از زمینه های مادون گوهر وجودی او، به وی غنا، نزادگی، امنیت و نرامش برتری را سایت همسریابی توران81 جدید می دارند! و این، تشکر و سپاس گزاری را واجب می دارد!

مطالب مشابه